​​​​​​​​​Bekijk ook het prikbord in de dojo !

.
Onze club neemt even Vakantie ,

wij starten terug vanaf zondag 2 Augustus 2020

 

​​​​​​​

Clubuitstap verzet naar 29/08/2020 

meer inlichtingen via mail van de Voorzitter !


Voor andere inlichtingen , via mail voorzitter !Scrol omlaag ,

want het clubreglement lees je ook graag !Reglement van de Huishouding !
1* De leerlingen komen op tijd en helpen mee met de tatami te leggen .
2* Ken de regels van het respect = " REI " , het groeten in de dojo .
3* Steeds bij het betreden de tatami groeten .
4* Van de kleedkamer tot de tatami draag je slippers , op de tatami steeds blote voeten .
5* De tatami mag men enkel verlaten met toestemming van de Sensei .
6* Indien een verwonding , voor de les vermelden aan de Sensei .
7* Lange haren dienen steeds samengebonden te worden tot een staart .
8* De voeten en de handen dienen steeds zuiver te zijn , ook de nagels .
9* Eten en drinken is verboden op de tatami .
10* Wij dragen een witte Keikogi en een zuivere .
11* Meisjes dragen een T- Shirt onder hun Gi , ook voor Senioren .
12* De mouwen en broekspijpen mogen niet omgeslagen zijn .
13* De slippers dien je steeds aan te doen bij het verlaten van de tatami .
14* De slippers worden aan de rand van de tatami geplaatst zoals de ethiek het voorschrijft
15* De Sensei mag iedereen die de les verstoord de dojo verbieden .
16* Indien er problemen zijn en of je een opmerking hebt , meteen aan de Sensei doorgeven
17* De Mensen van de club dienen het reglement te kennen .
18* De mensen van de club dienen de Code van Bushido te respecteren .
19* Het reglement van de examen dient men steeds te kennen .
20* De Club mag iedereen weigeren die zich niet aan de regels houd of die een strafblad heeft ,
      ook hen die onder invloed zijn van drugs of alcohol !
21* Laatkomers vragen steeds om toelating om de tatami te betreden .
22* Laatkomers wachten aan de rand van de tatami om toelating , dit in SEIZA !
23* Men dient 5 minuten voor de Sensei op de tatami plaats te nemen .
24* Personen onder invloed van , drugs of alcohol  zijn niet toegelaten !
25* Lessen en technieken worden enkel met de Sensei besproken , na of voor de les !
26* De kinderen dienen zich rustig te gedragen en zich te plaatsen op de tatami .
27* De ouders die in de dojo blijven dienen zich rustig te houden .
28* Ook de ouders staan recht bij het begin van de les om mee te groeten ( respect ) .
29* Wij doen enkel recreatief aan sport .
30* Het lidgeld dient ieder jaar VOOR 1 juli betaald te zijn !
31* Geen nagellak dragen , ( infectie s )
32* Geen les geven aan hen die achter u komen , zorg eerst dat je het zelf kan !
33* De lessen gaan in stilte door , je staat niet op de markt of in een Cafe !

* Aanrader is de lessen van EHBO en Anatomie te volgen !
* Aanrader is om zoveel als mogelijk de stage s te volgen !
* Aanrader bij verandering van adres of telefoon of andere meteen doorgeven aan de Sensei bij een ongeval dienen de gegevens steeds juist zijn,wil je een tegemoetkoming
* Aanrader : Bij het niet naleven van de dojo ethiek of reglement kan je geen aanspraak maken op een tegemoetkoming als er iets gebeurd , bepaling door het strafwetboek .


En wat je met 't Examen dient doen , dat kwam toen !2016 , Turnhout & Miyazaki , Japan .

Examenreglement 

Shiho - Kan - 7 .

In samenwerking met The Japanese Budokan Association .

Punt 1 : Voor de kyu examens , deze gaan 2 maal per jaar door .
Punt 2 : De Sensei en of verantwoordelijke van de examencommissie bepalen of de leerling of Gakusei zijn examen mag en kan doen , dit naar gelang of de persoon in orde is zowel fysiek , inzicht , motivatie en trainingsfrequentie .
Punt 3 : De Sensei zal wel rekening houden met welke graad je reeds hebt en of hoe het aantal aanwezigheden is geweest de laatste maanden.
Punt 4 : De deelname aan examen wordt enkel toegestaan aan hen die met regelmaat hun trainingen volgen en ook hun stage s .
Punt 5 : De Sensei zal zeggen wanneer de examens door gaan ! ! !
Punt 6 : De leerling dient zijn geldige vergunning kunnen voorleggen , zo ook zijn trainingskaart en stage kaart , indien niet aanwezig worden er geen examens gedaan .
Punt 7 : Tijdens de examens dient men de dojo ethiek te kennen en aantonen betreffende examens,
Gordel en Keikogi dienen onberispelijk zijn vooraleer je op en of afgroet aan de jury of de Sensei .
Punt 8 : Het examens programma dat je brengt dient volledig gekend zijn en ook de vorige graden ,
uit deze zal men enkele voorbeelden vragen .
Punt 9 : Buiten het praktijk examen zal er ook een gedeelte theorie en of praktijk bij zijn dat bestaat uit Anatomie , EHBO , wett.zelfverd. en Hygiëne . ( vrijstelling bij het volgen van de lessen )
Punt 10 : Men dient de Japanse thermen toch voor een 50 % te kennen voor de kyu graden ,
voor de Dan graden is er een 90 % gekend van de Japanse thermen .
Punt 11 : Bij het slagen van je examens zal uw lidboekje meteen worden afgetekend ,
ook je gordel kan je meteen bekomen of eventueel aanschaffen ,
je diploma zal steeds uitgereikt worden op de volgende Kagami Biraki of Japans Nieuwjaar .
Punt 12 : Iedere leerling kan feedback bekomen over het slagen of niet slagen van zijn examens .
Punt 13 : Wie niet geslaagd is voor het examen komt de volgende maal terug ,
maar dient  zich wel te vormen naar de feedback die hij van zijn Sensei bekomt .
Punt 14 : Tijdens de examens wordt er niet gepraat , enkel de jury zal spreken ,
bij wel praten kan er een negatieve beoordeling bekomen worden ,
Bij een onduidelijkheid mag men wel op beleefde manier een vraag stellen .
Punt 15 : Leerlingen die een andere Budosport reeds hebben gedaan zullen sneller vorderen ,
maar zullen zich toch ook aan de minimum tijd voor examen dienen houden .
Punt 16 : Leerlingen die van een andere club komen zullen een kleine test van hun huidige gordel afleggen om te zien dat deze zijn waarde wel heeft .
Punt 17 : De leden die maar sporadisch komen trainen zullen nooit een examen kunnen afleggen ,
zij zullen eerst met een regelmaat dienen te leren trainen .
Punt 18 : Tijdens de examen is er niemand toegelaten in de dojo , enkel en alleen de examen jury en de Uke s . Het is een examen en geen Show of Demonstratie .
Punt 19 : De Dan graden worden enkel afgenomen in afspraak met de Sensei .
Punt  20 : Voor een Dan examen dient men de 7 plooien van de Hakama te kennen en te respecteren ,
zo zullen zij ook steeds ten gunste staan om als Uke op te treden voor andere Kyu en Dan Examens .
Punt  21 : De personen die geen tatami denken te leggen zullen ook geen examens doen ,
zij kennen de dojo reglementen niet en ook geen ledenrespect ,
zo ook het tijdig aanwezig zijn in de dojo speelt hierbij een grote rol .
Punt  22 : Alleen de jury en of de gradencommissie  kan beoordelen of je bent geslaagd of niet ,
de Jury is NIET te KOOP .
Punt 23 : De ouders beslissen niet mee bij het slagen of niet slagen van de Examens .
Punt 24 : Het slagen van examens heeft niets te maken met de jaren van inschrijving of lidmaatschap
,ook niet met verjaardagen en of feestdagen .
Punt 25 : vanaf  3 Kyu dient men de wapens te kennen in hun examens , zoals  Happo Giri ,
Shiho Giri  en Suburi van de Jo en Bokken , Batto Ho , etc ........ 
Punt 26 : vanaf 4 kyu dient men het Katana en de Jo te leren kennen , deze lessen zijn te volgen op zondag bij ons in de dojo , ( Beginners met de BokKen , stijl Suburi en Batto - Ho) .

Extra =
Op Zondag zullen de volwassenen met een Hakama trainen ,
dit naar het respect toe voor de Samoerai en
Shihan Shigenori Iwagaki & Kirimoto Sensei .